KFT alapítása

August 16th, 2011

Jelenleg a KFT az egyik legnépszerűbb gazdasági társasági cégforma. Az alábbiakban tekintsük át az alapításhoz szükséges fontosabb tudnivalókat.

A korlátolt felelősségű társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. A cégalapítás/módosítás kizárólag elektronikus úton történhet. Az egyszerűsített cégeljárással történő alapítás 2017.03.16. napjától ILLETÉKMENTES!

Alapításhoz szükséges okmányok

 • érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya

Alapításhoz szükséges adatok

 • tagok adatai (születési név, születési hely, időpont, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakóhely, adóazonosító jel)
 • a társaság székhelyének címe
 • a társaság telephelyének címe
 • a társaság elnevezése (különböznie kell a már bejegyzett cégnevektől)
 • a társaság fő tevékenysége és egyéb tevékenységi körei
 • az ügyvezető/k (a társaságot képviselő személy) megnevezése, adatai
 • törzstőke és a törzsbetétek nagysága
 • céges e-mail cím/ek

Kft alapításának dokumentumai

KFT alapítása során az aláírt dokumentumokat elektronikus úton a cégbejegyzési nyomtatvány kíséretében kell elküldeni az illetékes Cégbíróság részére. Az elektronikus aktát az eljáró ügyvédi iroda digitális aláírással látja el. Egyszerűsített eljárásban a bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a kérelem érkezését követően  egy munkanapon belül határoz.

Cégbírósági tanúsítvány

A Cégbíróság e-mailben küld tanúsítványt a megbízott ügyvéd részére, ami már tartalmazza a KFT cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Rövid határidőn belül megérkezik a cégbejegyző végzés is elektronikus úton.

Kft alapítás és a szükséges törzstőke

A KFTt alapítás minimális törzstőke igénye 3.000.000.- forint.

Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló alkalmazása kötelezően nem szükséges, csak a számviteli törvény szerinti esetekben.

Kft alapítás és engedélyek

A társaság vezetőinek a szükséges szakhatósági-, telephely és egyéb működési engedélyek beszerzésére különös figyelmet kell szentelniük. Fontos tudni továbbá, hogy bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettségek birtokában folytathatóak.

Telephely, székhely, fióktelep

A 2006. július 1. óta hitelt érdemlően igazolni kell a székhely, illetve szükség szerint a telephely és fióktelep bejelentésének és használatának jogszerűségét.

Foglaló vagy előleg?

June 16th, 2011

Amennyiben az ingatlan adásvételi szerződés a vevő hibájából hiúsul meg, akkor a foglalót elveszíti, viszont ha az eladó hibájából nem valósul meg az adásvétel, akkor a foglaló kétszeresét kell visszatéríteni a vevőnek.

Ha az ingatlan adásvételi szerződés teljesül, akkor a foglaló összegét a vételárba bele kell számítani, ha pedig a szerződés olyan okokból szűnik meg, amiért egyik fél sem, vagy mindkét fél felelős, akkor a foglaló teljes egészében vissza jár a vevőnek.

Gazdasági társaságok alapítása, módosítása

May 18th, 2011

Cégjog

 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása
 • egyszerűsített cégeljárással történő gyorsított ügyintézés
 • elektronikus ügyintézés
 • cégek képviselete egyéb hatóságok előtt

Jogi szolgáltatások

May 15th, 2011

Irodám kiemelt figyelmet fordít az állandó megbízók ügyeinek folyamatos ellátására, így lehetőség van állandó megbízási szerződések megkötésére, amely egyedi átalánydíjas fizetés keretei között lehetőséget nyújt a leendő Megbízónak arra, hogy problémáira gyors, pontos megoldást találjon a cég egyedileg megbízott ügyvédje.