KFT alapítása

Jelenleg a KFT az egyik legnépszerűbb gazdasági társasági cégforma. Az alábbiakban tekintsük át az alapításhoz szükséges fontosabb tudnivalókat.

A korlátolt felelősségű társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. A cégalapítás/módosítás kizárólag elektronikus úton történhet. Az egyszerűsített cégeljárással történő alapítás 2017.03.16. napjától ILLETÉKMENTES!

Alapításhoz szükséges okmányok

  • érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya

Alapításhoz szükséges adatok

  • tagok adatai (születési név, születési hely, időpont, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakóhely, adóazonosító jel)
  • a társaság székhelyének címe
  • a társaság telephelyének címe
  • a társaság elnevezése (különböznie kell a már bejegyzett cégnevektől)
  • a társaság fő tevékenysége és egyéb tevékenységi körei
  • az ügyvezető/k (a társaságot képviselő személy) megnevezése, adatai
  • törzstőke és a törzsbetétek nagysága
  • céges e-mail cím/ek

Kft alapításának dokumentumai

KFT alapítása során az aláírt dokumentumokat elektronikus úton a cégbejegyzési nyomtatvány kíséretében kell elküldeni az illetékes Cégbíróság részére. Az elektronikus aktát az eljáró ügyvédi iroda digitális aláírással látja el. Egyszerűsített eljárásban a bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a kérelem érkezését követően  egy munkanapon belül határoz.

Cégbírósági tanúsítvány

A Cégbíróság e-mailben küld tanúsítványt a megbízott ügyvéd részére, ami már tartalmazza a KFT cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Rövid határidőn belül megérkezik a cégbejegyző végzés is elektronikus úton.

Kft alapítás és a szükséges törzstőke

A KFTt alapítás minimális törzstőke igénye 3.000.000.- forint.

Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló alkalmazása kötelezően nem szükséges, csak a számviteli törvény szerinti esetekben.

Kft alapítás és engedélyek

A társaság vezetőinek a szükséges szakhatósági-, telephely és egyéb működési engedélyek beszerzésére különös figyelmet kell szentelniük. Fontos tudni továbbá, hogy bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettségek birtokában folytathatóak.

Telephely, székhely, fióktelep

A 2006. július 1. óta hitelt érdemlően igazolni kell a székhely, illetve szükség szerint a telephely és fióktelep bejelentésének és használatának jogszerűségét.

Comments are closed.