Cégalapítás

KFT alapítása

Jelenleg a KFT az egyik legnépszerűbb gazdasági társasági cégforma. Az alábbiakban tekintsük át az alapításhoz szükséges fontosabb tudnivalókat.

A korlátolt felelősségű társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. 2008.07.01. napja óta a cégalapítás kizárólag elektronikus úton történik. Az egyszerűsített elektronikus cégeljárás során átutalás formájában kell megfizetni a cégalapításhoz szükséges 15.000.- Ft illetéket egy egyedi utalványminta segítségével, amit általában a cégalapítás során eljáró ügyvéd szokott intézni. A Magyar Államkincstár az ügyvéd felé jelzi, ha az átutalás megtörtént,  megküldi az illeték megfizetésének igazolását, mely összeg elszámolható a cég alakulási költségeként.

Alapításhoz szükséges okmányok

 • érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya

Alapításhoz szükséges adatok

 • tagok adatai (születési hely, időpont, leánykori név, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jel)
 • a KFT székhelyének címe
 • a KFT telephelyének címe
 • a társaság elnevezése (különböznie kell a már bejegyzett cégnevektől)
 • a társaság fő tevékenysége és egyéb tevékenységi körei
 • az ügyvezető (a társaságot képviselő személy) megnevezése.
 • törzstőke és a törzsbetétek nagysága

Kft alapításának dokumentumai

KFT alapítása során az aláírt dokumentumokat elektronikus úton a cégbejegyzési kérelem kíséretében és az illetékbefizetési igazolás csatolásával kell elküldeni az illetékes Cégbíróság részére. Az elektronikus aktát az eljáró ügyvédi iroda digitális aláírással látja el. A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán belül határoz.

Cégbírósági tanúsítvány

A Cégbíróság e-mailben küld tanúsítványt a megbízott ügyvéd részére, ami már tartalmazza a Kft cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Általában rövid határidőn belül megérkezik a cégbejegyző végzés is elektronikus úton.

Kft alapítás és a szükséges törzstőke

A Kft alapítás minimális törzstőke igénye 500.000 forint, amelynek min.50%-a fizetendő be a Kft alapításakor.  A fennmaradó részt  legkésőbb 1 éven belül kell a Kft. rendelkezésére bocsátani.

Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló alkalmazása nem szükséges csak a számviteli törvény szerinti esetekben: például évi 100 millió forint bevétel, vagy 50 alkalmazott felett.

Kft alapítás és engedélyek

A társaság vezetőinek a szükséges szakhatósági-, telephely és egyéb működési engedélyek beszerzésére különös figyelmet kell szentelniük. Fontos tudni továbbá, hogy bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettségek birtokában folytathatóak.

Telephely, székhely, fióktelep

A 2006. július 1. óta az új Gazdasági Törvény rendelkezései szerint hitelt érdemlően igazolni kell a székhely, illetve szükség szerint a telephely és fióktelep bejelentésének és használatának jogosultságát.

Gazdasági társaságok alapítása, módosítása

Cégjog

 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása
 • egyszerűsített cégeljárással történő gyorsított ügyintézés
 • elektronikus ügyintézés
 • cégek képviselete egyéb hatóságok előtt